קומפוסט אורגני - 25 ליטר

 20

קומפוסט אורגני - 25 ליטר

תערובת קומפוסט היא דשן עשיר שנוצר מזבל אורגני שהתפרק ומאפשר לשפר את האדמה. הקומפוסט הוא דשן טבעי המאפשר שימוש בו, ולא בדשנים כימיים מזהמים, ומשפר מאוד את המרקם של האדמה, שחשיבותה גדולה ביותר לצמחים.

קומפוסט הינו דשן עשיר הנוצר מחומרים אורגניים, החזרתו לקרקע מטייבת ומזינה אותה.
הקומפוסט מהווה מקור דישון לאורך כל השנה, אינו מתפרק מהר, שטיפתו מועטה ותפקידו להפרות את שכבת בית השורשים ולעודד פעילות של מיקרואורגניזמים חיוניים לצמח.
מקור הקומפוסט בחומרים אורגניים איכותיים, המסייעים באוורור הקרקע, מחזקים אותה ומגינים עליה מפני מחלות שונות.