חבילת "השלישיה"

80 

החבילה כוללת:
גוזמניה, וריזיאה, דקל חמדוריאה אלגנס.